Theses 

Vrstevnické vyučování na školní zahradě ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání s využitím integrovaného výukového programu "Polní plodiny" – Bc. Jana Opatřilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Opatřilová

Diplomová práce

Vrstevnické vyučování na školní zahradě ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání s využitím integrovaného výukového programu "Polní plodiny"

Peer teaching in the School Education Programme for primary schools in the garden with exploitation integrated educational program Field crops.

Anotace: Teoretická část diplomové práce pojednává o významu vzdělávání pro udržitelnost, integrací ve výuce, vrstevnického vyučování a o vyučování na školní zahradě v souvislosti se vzděláváním pro 21. století. Je zde uvedena charakteristika modelových plodin pro Integrovaný výukový program „Polní plodiny“ a teorie pedagogického výzkumu - metody a nástroje použité v diplomové práci při výzkumu účinnosti vrstevnického vyučování. Praktická část obsahuje metodiku integrované výuky, metodiku vrstevnického vyučování a metodiku ověřování účinnosti výuky. Ve výsledcích je uveden Integrovaný výukový program „Polní plodiny“, výstupy vrstevnického vyučování, vlastní výsledky výzkumu účinnosti vrstevnického vyučování. Podle výsledků je vypracována diskuze a návrh možnosti využití programu v pedagogické praxi.

Abstract: The theoretical part of the thesis discusses the importance of education for sustainability, integrating teaching, peer teaching and teaching in the school garden in relation to training for 21 century. There is a characteristic set of model crops for Integrated learning program "Field crops" and the theory of educational research - methods and tools used in the thesis research on the effectiveness of peer teaching. The practical part includes an integrated teaching methodology, the methodology of peer teaching and teaching metodology for the verification of effectiveness. In the results, there are shown an integrated learning program "Field crops", outputs of peer teaching and a self-efficacy research of peer teaching. According to the results, a discussion is developed and possibilities of the program in educational practice are designed.

Klíčová slova: vzdělávání pro udržitelnost, integrovaný výukový program, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní vzdělávací program pro komunitní školu, vrstevnické vyučování, školní zahrada, modelové rostliny pro ZŠ, luskoviny, lusková zelenina, fazol obecný, hrách setý, léčivé rostliny, meduňka lékařská, heřmánek pravý, pedagogický výzkum, didaktický test, statistické metody, aritmetický průměr, párový t-test, výzkum efektivity výuky, education for sustainability, integrated educational program, educational program for primary education, educational program for community school, peer education, school gardens, plant model for elementary schools, legumes, leguminous vegetables, green bean, green pea, medicinal herbs, common balm, wild chamomile, educational research, didactic test, statistical methods, arithmetic mean, paired t-test, research on teaching effectiveness

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Helena Jedličková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:33, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz