Ing. Maria Leitmann

Diplomová práce

Labská stezka - Potenciál rozvoja bezbariérového cestovného ruchu

Labská stezka - Possibilities development for barrier-free tourism
Abstract:
Demographic trends indicate a necessity to further create barrier-free environments and not just for tourism. This work summarizes the most common barriers the people with disabilities are facing to, as well as measures to be taken throughout the whole chain of services provided by tourism industry to remove them.The paper analyses the Elbe Trail according the selected complexity level of tourism. …více
Abstract:
Demografický vývoj spoločnosti odráža potrebu vytvárať podmienky pre bezbariérové prostredie aj v cestovnom ruchu. Práca prináša krátke zhrnutie typických bariér, ktoré musia v živote zdolávať osoby s handicapom a prehľad nutných opatrení, ktoré by mali byť učinené, aby sa bariéry v rámci jednotlivých elementov reťazca služieb cestovného ruchu odstránili.Práca je zameraná na analýzu Labskej stezky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Práce na příbuzné téma