Petr KOZLER

Bakalářská práce

Vytvoření knihoven s definovaným rozhraním v jazycích C, C++, C# a FreePascal

Creation of Libraries with Defined Interface in C, C++, C# a FreePascal Languages
Anotace:
Tato práce se zabývá převodem zdrojových kódů psaných v programovacím jazyku Java do programovacích jazyků C, C++, C# a Pascal. V první části zkoumá dostupnost knihoven s funkcionalitou podobnou základním knihovnám jazyka Java v ostatních uvedených jazycích. Další částí práce je implementace knihoven poskytujících rozhraní v duchu jazyka Java v ostatních uvedených jazycích a využívajících knihovny …více
Abstract:
This work examines the possibilities of transfer the source code written in the Java programming language to the C, C++, C# and Pascal programming language. The first part is the research of the availability of libraries with functionality similar to the commonly used Java libraries in those other languages. The next part is implementation of libraries providing Java-like interfaces in other listed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZLER, Petr. Vytvoření knihoven s definovaným rozhraním v jazycích C, C++, C# a FreePascal. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/