Bc. Jiří NEKVAPIL

Diplomová práce

Vliv přídavku biologicky aktivních látek na texturní a organoleptické vlastnosti tavených sýrů

The Effect of Addition of Biologically Active Substances on the Textural and Sensory Properties of Processed Cheese
Anotace:
Diplomová práce se zabývala sledováním vlivu koncentrace a skladování biologicky aktivních látek na pH, sušinu, senzorické a texturní vlastnosti tavených sýrů a měřením antioxidační aktivity biologicky aktivních látek metodou DPPH. Jako biologicky aktivní látky byly použity olej z jader vinných hroznů, moučka z matolin révy vinné a moučka z lněných semen. V teoretické části byly popsány tavené sýry …více
Abstract:
The aim of this work was to study the concentration and storage effect of biologically active compounds on the pH, dry matter, sensory and textural properties of processed cheese spreads and perform the antioxidant activity measurement of biologically active compounds using DPPH. Biologically active compounds were composed of grape seed oil, grape seed powder and flaxseed flour. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Gabriela Nagyová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEKVAPIL, Jiří. Vliv přídavku biologicky aktivních látek na texturní a organoleptické vlastnosti tavených sýrů. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe