Bc. Miroslav Ryba

Master's thesis

Demografický vývoj populace ve městě Tábor

Demographic development of population in the town Tabor
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na demografický vývoj populace a s ním spojenou problematiku stárnoucího obyvatelstva. Teoretická část se věnuje dvěma stěžejním okruhům. Nejprve podává ucelený popis z oblasti demografie, demografických procesů a populačních projekcí. Tématikou druhého okruhu je stáří a systém péče o seniory s tím spojený, zákon o sociálních službách a trendy v této oblasti. Praktická část …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the demographic development of the population and the related issues of the aging population. The theoretical part outlines two main areas. The first area provides a comprehensive description of demography, demographic processes and population projections. The second area focuses on old age, the system of care for the elderly, Social Services Act and trends in this field …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě