Veronika Mášová

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy u mladistvých v sociálně vyloučené lokalitě Josefov

Socially Pathological Phenomena Within Adolescent Children Amongst the Socially Excluded Community of Josefov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálně patologickými jevy u mladistvých v sociálně vyloučené lokalitě Josefov, blíže se věnuje kriminalitě mladistvých v této lokalitě. Je celkem rozdělena do tří kapitol. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola charakterizuje nežádoucí patologické jevy ve společnosti, pojednává o exogenních činitelích deviantního chování. Kapitola …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with socially pathological phenomena within adolescent children in the socially excluded Josefov location, more closely concentrates on juvenile deliquency. It is divided into three chapters. The theoretical part of bachelor thesis is divided into two chapters. The first chapter describes undesirable pathological phenomena in society, presents exogenous factors of deviant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB11013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 25. 1. 2019
 • Vedoucí: Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
 • Oponent: PhDr. Josef Kasal, MBA, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 2. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses oe9nn3 oe9nn3/4
7. 2. 2019
Složky
Soubory
Kohout, J.
8. 2. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.