Bc. Tatiana Chovancová

Bakalářská práce

Je výberové konanie fér? Teória rovných príležitostí a problematika prijímania do zamestnania

Is Hiring Fair? Theory of Equal Opportunities and the Issue of Employee Selection
Abstract:
The aim of this paper is to analyse the fairness of employee selection by using the theory of equal opportunities. First, the paper deals with presenting each of the theories, then it continues by stating a selected critique of given theories, and lastly it deals with application to practice. More precisely, the last part observes how the employee selection is incorporated in Czech law and what are …více
Abstract:
Cieľom práce je skúmať férovosť výberového procesu do zamestnania na pozadí teórií rovných príležitostí. Práca sa najprv zaoberá vykreslením jednotlivých teórií, následne pokračuje ku vybranej kritike daných teórií a v tretej časti sa venuje aplikácii na prax. Konkrétne práca skúma ako je výberový proces ošetrený v českom právnom systéme a aké sú možné kroky na to, aby mohli byť niektoré teórie rovných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Bláhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií