Theses 

Zaměstnanecké benefity v českých bankách – Bc. Vladan Horák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Bc. Vladan Horák

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity v českých bankách

Employee Benefits in Czech Banks

Anotace: Peníze už dávno nejsou jedinou možností, jak motivovat zaměstnance. Zaměstnavatelé musejí přicházet s novými inovacemi, aby si své pracovníky udrželi a zároveň motivovali k vyššímu pracovnímu výkonu. Zaměstnanecké benefity však mohou být i významným konkurenčním prvkem v získávání nových pracovních sil. Cílem práce je analyzovat zaměstnanecké benefity v českých bankách a na základě toho navrhnout další směřování vývoje benefitů v mojí mateřské bance Raiffeisenbank a.s. Poslední část práce tvoří výzkum preferencí zaměstnaneckých benefitů mezi zaměstnanci českých bank.

Abstract: Money is no longer the only way to motivate employees. Employers have to come up with new innovations to maintain their employees and also to motivate them to higher performance. Employee benefits may also be an important competitive factor in attracting new workers. The aim of this study is to analyze employee benefits in the Czech banks and on this basis suggest further orientation of benefits development in my parent bank - Raiffeisenbank. The last part consists of research employee benefits preferences between employees of Czech banks.

Klíčová slova: zaměstnanecké benefity, zaměstnanecké výhody, odměňování, české banky, employee benefits, compensation, Czech banks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Oponent: Ing. Karel Mráček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:39, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz