Bc. Radim Janča

Diplomová práce

Odolný přenos dat v bezdrátových sítích typu wirelessHART

Robust data transmission in the WirelessHART wireless networks
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi s pozorností kladenou na bezdrátové sítě typu WirelessHART. V praktické části se věnuje především návrhem rozšiřitelného bezdrátového senzoru aplikovatelného ve WirelessHART síti s použitím real-time operačního systému OSA.
Abstract:
This thesis deals with wireless sensor networks with attention paid to WirelessHART networks. The practical part is devoted primarily to scalable wireless sensor applicable in WirelessHART network using real-time operating system OSA.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky