Alena HRABÍKOVÁ

Bakalářská práce

České překlady textů Boba Dylana

Czech translations of Bob Dylan´s song texts
Anotace:
Práce se zabývá překladem textů Boba Dylana do češtiny. Jádrem práce je rozbor a srovnání překladů českých překladatelů, přičemž se soustředí především na texty Michaela Žantovského. Práce zkoumá, do jaké míry se překladatelům podařilo zachovat funkční rysy originálních textů. Zvláštní důraz je přitom kladen hlavně na vztah mezi sémantickou přesností a "zdařilostí" překladu. Rozboru předchází teoretická …více
Abstract:
The topic of the present paper is translation of Bob Dylan's lyrics into Czech. The paper focuses on the analysis and comparison of translations from Czech translators, especially those of Michael Žantovský. The paper examines the extent to which the functional characteristics of the originals have been maintained in the various Czech translations. Special attention is given to the relation between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRABÍKOVÁ, Alena. České překlady textů Boba Dylana. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses oece99 oece99/2
6. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.