Alena Vyskočilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Zpracování analýzy potřeb sociálně preventivních programů pro děti ve věku 12 – 15 let v regionu Polensko z pohledu metodiků prevence základních škol

Anotace:
Cílem absolventské práce je zpracování analýzy potřeb sociálně preventivních programů pro děti ve věku 12-15 let v regionu Polensko z pohledu metodiků prevence základních škol. Výzkum je veden deduktivní metodou s využitím techniky dotazníku. V teoretické části se nejprve věnuji terminologii, legislativnímu vymezení sociální práce v oblasti prevence a průsečíku sociální práce se školskou prevencí. …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze processing needs of socially preventative programs for children aged 12-15 in the region Polensko from methodologists of prevention point of view. The research is conducted by the deductive method using the questionnaire technique. The theoretical part focuses on the terminology, the legislative definition of social work in the field of prevention and the intersection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: Mgr. Lenka Gaaman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc