Tomáš NETRVAL

Bachelor's thesis

Prostorová diferenciace volební podpory stran ODS a ANO 2011 v letech 2010 a 2013

Spatial differentiation of electoral support for political parties ODS and ANO 2011 in 2010 and 2013
Abstract:
Tato bakalářské práce se zabývá prostorovou diferenciací volební podpory ODS v roce 2010 a ODS a ANO v roce 2013. Strany byly vybrány z důvodu porovnání tradiční politické strany a strany nově vzniklé, které se soustředí na podobný segment voličů. Práce zkoumá pomocí prostorové analýzy LISA oblasti shluků na základě volební podpory v jednotlivých obcích pro každou stranu. Časoprostorovou analýzou LISTA …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the spatial differentiation of the ODS party electoral support in 2010 and the ODS and ANO parties' support in 2013. These parties were selected for the purpose of comparing the traditional political party with the newly formed party, which focus on a similar segment of voters. Using the LISA spatial analysis, the thesis examines the clusters of high and low electoral …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Lepič

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NETRVAL, Tomáš. Prostorová diferenciace volební podpory stran ODS a ANO 2011 v letech 2010 a 2013. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/