Bc. Monika Baloghová

Bakalářská práce

Účtovanie a uplatnenie cestovných náhrad v sústave podvojného účtovníctva

Accouting and Application of Travel Reimbursements in Double Entry Bookkeeping
Abstract:
Bachelor thesis deals with accounting and application of travel expenses in the single and double-entry bookkeeping, arising from business trips to accounting entities. The first chapter defines the basic concepts of business trip, travel expenses legislation of Slovak Republic and an account of the travel expenses. The second chapter describes travel expenses for domestic business trips and business …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá účtovaním a uplatnením cestovných náhrad v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva, ktoré vznikajú pri pracovných cestách účtovným jednotkám. V prvej kapitole sú vymedzené základné pojmy pracovnej cesty, právna úprava cestovných náhrad v Slovenskej republike a evidencia cestovných náhrad. Druhá kapitola charakterizuje cestovné náhrady na tuzemskej pracovnej ceste a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma