Simona HYNČICOVÁ

Bakalářská práce

Vegetariánství- jeho druhy a význam ve výživě člověka.

Vegetarianism- its Kinds and Importance in Human Nutrition.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem vegetariánství. Definuje tento způsob stravová-ní, popisuje jeho počátky a druhy vegetariánství. Dále popisuje alternativní směry stravo-vání a další stravovací systémy. Zabývá se vegetariánskou stravou a jeho účinky na zdraví člověka. Popsány jsou základní živiny a ostatní důležité složky potravy, které by neměly chybět ve stravě člověka. Také je uvedeno doporučené …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the topic of vegetarianism. It defines this way of diet, de-scribes its origin and types. Further, it describes alternative ways of diet and other diet sys-tems. It goes about a vegetarian food and its effects on man?s health. There are described the basic nutrients and other important food components by this thesis that should not be missed in man?s diet. It is also shown …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012
Zveřejnit od: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radmila Matějíčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYNČICOVÁ, Simona. Vegetariánství- jeho druhy a význam ve výživě člověka.. Kroměříž, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii