Simona HYNČICOVÁ

Bachelor's thesis

Vegetariánství- jeho druhy a význam ve výživě člověka.

Vegetarianism- its Kinds and Importance in Human Nutrition.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem vegetariánství. Definuje tento způsob stravová-ní, popisuje jeho počátky a druhy vegetariánství. Dále popisuje alternativní směry stravo-vání a další stravovací systémy. Zabývá se vegetariánskou stravou a jeho účinky na zdraví člověka. Popsány jsou základní živiny a ostatní důležité složky potravy, které by neměly chybět ve stravě člověka. Také je uvedeno doporučené …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the topic of vegetarianism. It defines this way of diet, de-scribes its origin and types. Further, it describes alternative ways of diet and other diet sys-tems. It goes about a vegetarian food and its effects on man?s health. There are described the basic nutrients and other important food components by this thesis that should not be missed in man?s diet. It is also shown …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2012
Accessible from:: 13. 8. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radmila Matějíčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HYNČICOVÁ, Simona. Vegetariánství- jeho druhy a význam ve výživě člověka.. Kroměříž, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and Food Technologies / Technology and Management in Gastronomy