Lucie Szakálová

Diplomová práce

Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Městský úřad Praha 13

Education of employees in public service- Ministry of Education, Youth and Sports and Office of Town District Prague 13
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě, přičemž se zaměřuje na rozdíly mezi státní správou a samosprávou. Zástupcem pro oblast státní správy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zástupcem pro oblast samosprávy je Městský úřad Praha 13. Vzdělaní zaměstnanci jsou nejen cenným kapitálem organizace, ale především také základním předpokladem pro efektivní poskytování …více
Abstract:
The diploma thesis deals with education of employees in public service and it focuses on the differences between state administration and local government. Representative of the state administration is Ministry of Education, Youth and Sports and representative of local government is Office of Town District Prague 13. Educated employees present a valuable capital and the basic assumption for efficient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: Jan Vláčil
  • Oponent: Květoslav Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25068