Marie Čubová

Diplomová práce

Age management

Age management
Anotace:
Tématem této práce je koncepce Age managementu. Cílem práce je zhodnotit současné povědomí o age managementu u běžné populace, zjistit do jaké míry tito lidé podléhají negativním předsudkům a stereotypům vůči starším osobám, jak se mění pracovní schopnost u lidí starších 50 let a na základě toho pak navrhnout doporučení ke zlepšení. Nejprve jsou vymezeny základní teoretické pojmy týkající se age managementu …více
Abstract:
The title of this Master’s thesis is concept of Age Management. The aim of this work is to evaluate the current awareness of age management in the general population, determine how these people are subject to negative prejudices and stereotypes towards the elderly, how the working ability is changing of 50year older people and then suggest recommendations for improvement. First, the basic theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Legnerová
  • Oponent: Markéta Stulíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77424