Ing. Lenka Kalvodová

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost mobilních operátorů v ČR

Corporate Social Responsibility of Mobile Operators in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá společenskou odpovědností mobilních operátorů v České republice. V teoretické části jsou popsána hlavní teoretická východiska k problematice CSR, včetně vymezení a historie společenské odpovědnosti. Důležitou součástí této části je srovnání společenské odpovědnosti v České republice a ve světě. Praktická část zahrnuje představení jednotlivých mobilních operátorů v České …více
Abstract:
This thesis mainly deals with the social responsibility of mobile operators in the Czech Republic. The theoretical part deals with the history of social responsibility, defines the concepts and definitions. An important part of this section is a comparison of social responsibility in the Czech Republic and in the world. The practical part includes an introduction to mobile operators in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní