Bc. Radka Přikrylová, DiS.

Diplomová práce

Kvantifikace spokojenosti zákazníka pomocí indexu ECSI

Quantification of customers satisfaction with ECSI Index
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kvantifikací spokojenosti zákazníka cestovní agentury. Spokojenost je zjišťována na základě marketingového průzkumu a následně vyhodnocena prostřednictvím indexu ECSI. Závěr práce se zaměřuje na návrh možných opatření v oblasti spokojenosti zákazníků.
Abstract:
Diploma thesis with the topic of quantification in the field of travel agency‘s customers‘ satisfaction. Satisfaction is detected by the marketing research and subsequently evaluated by the ECSI index. The finale of this work is focused on the proposal of possible measures in the field of customers‘ satisfaction.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Klára Mrkosová
  • Oponent: Ing. Kateřina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management