Bc. Radka Přikrylová, DiS.

Master's thesis

Kvantifikace spokojenosti zákazníka pomocí indexu ECSI

Quantification of customers satisfaction with ECSI Index
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kvantifikací spokojenosti zákazníka cestovní agentury. Spokojenost je zjišťována na základě marketingového průzkumu a následně vyhodnocena prostřednictvím indexu ECSI. Závěr práce se zaměřuje na návrh možných opatření v oblasti spokojenosti zákazníků.
Abstract:
Diploma thesis with the topic of quantification in the field of travel agency‘s customers‘ satisfaction. Satisfaction is detected by the marketing research and subsequently evaluated by the ECSI index. The finale of this work is focused on the proposal of possible measures in the field of customers‘ satisfaction.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2013
  • Supervisor: Ing. Klára Mrkosová
  • Reader: Ing. Kateřina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Master programme / field:
Economy and Management / Business Economy and Management