Kateřina KASPEROVÁ

Bakalářská práce

Pavoučí zrak (řád Araneae) a souvislost tohoto smyslu s chováním.

The spider vision (Araneae) and the implication of this sense in behaviour.
Anotace:
Práce je zaměřena na shrnutí dosud publikovaných zjištění o zraku a zrakovém ústrojí řádu Araneae. Obsahuje stručnou charakteristiku řádu Araneae, popisuje zrakové ústrojí daného řádu z morfologického, fyziologického a anatomického hlediska, věnuje se spektrální citlivosti zrakového ústrojí a schopnosti vnímat polarizované světlo. Probrána jsou specifika zrakového ústrojí čeledi Salticidae. Práce také …více
Abstract:
The work is focused on the summary of published findings on the eye and visual system of the order Araneae. It contains a brief description of order Araneae, as well as description of the visual system from the morphological, physiological and anatomical point of view. The works also concentrates on spectral sensitivity of the visual system and the ability of spiders to perceive polarized light. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Drbalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KASPEROVÁ, Kateřina. Pavoučí zrak (řád Araneae) a souvislost tohoto smyslu s chováním.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.