Mgr. et Mgr. Lucie Špičáková

Bachelor's thesis

Párová resilience po narození prvního dítěte

Couple resilience after the birth of the first child
Anotácia:
Práce se zabývá párovou resiliencí v konkrétní životní situaci, a to po narození prvního dítěte. Narození dítěte je náročnou situací, která může významně ovlivnit kvalitu vztahu mezi partnery. Někteří autoři dokonce o přechodu k rodičovství hovoří jako o normativní krizi. Cílem práce je upozornit v souvislosti s narozením dítěte na vztah partnerů a zjistit, jaké faktory pomáhají partnerům zvládat nároky …viac
Abstract:
The thesis deals with the couple resilience in context of a specific life situation: the birth of the first child. Birth of a child is demanding situations, which may significantly affect the quality of the relationship between partners. Some authors even describe a transition to parenthood as a normative crisis. The aim of the work is to draw attention to relationship between partners after the childbirth …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Eva Pavlíková
  • Oponent: Mgr. Gabriela Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií