Theses 

Metody technické analýzy a money managementu – Bc. Martin Nevrlý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Martin Nevrlý

Diplomová práce

Metody technické analýzy a money managementu

Methods of Technical Analysis and Money Management

Anotace: Diplomová práce se zabývá metodami technické analýzy a money managementu na současných finančních trzích. Hlavním cílem práce je vysvětlení, srovnání a praktické využití metod na devizovém měnovém trhu. Závěrečná práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. První kapitola představuje čtenáři problematiku finančních trhů, zvláště pak trhu devizového. Druhá kapitola definuje podstatu a principy technické analýzy, zaměřuje se na Dowovu teorii a vysvětluje jednotlivé grafické metody a technické indikátory. Tato část také rozebírá problematiku obchodních robotů. Třetí kapitola se věnuje podstatě a důležitosti money managementu, včetně jeho metod. V poslední kapitole je otestováno na historických datech několik strategií založených na populárních technických indikátorech. Strategie jsou poté optimalizovány. Výsledky testování jsou srovnávány a poté analyzovány. Analýza zjišťuje, zda a jakým způsobem optimalizace a kombinace metod technické analýzy zlepšují výsledky strategií.

Abstract: Diploma thesis deals with the methods of technical analysis and money management on current financial markets. The main goal of the thesis is an explanation, comparison and practical application of methods on foreign-exchange market. The thesis is divided into four main sections. The first chapter introduces the reader to the issue of financial markets, especially the foreign-exchange market. The second chapter defines essence and principles of technical analysis, focuses on Dow’s theory and explains the graphical methods and technical indicators. This part also discusses the issue of trading robots. The third chapter is devoted to the nature and importance of money management, including its methods. In the last chapter, there are several strategies based on the popular technical indicators tested on the historical data. Strategies are then optimized. The test results are compared and analyzed. The analysis determines whether and how to optimize the combination and methods of technical analysis strategies to improve results.

Klíčová slova: technická analýza, money management, forex, grafické formace, technické indikátory, optimalizace, obchodní robot, technical analysis, chart patterns, technical indicators, optimalization, trading robot

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:39, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz