Bc. Lucie Richterová

Diplomová práce

Analýza vybraného produktu neživotního pojištění na českém pojistném trhu

Analysis of the Selected Non-Life Insurance on Czech Insurance Market
Anotace:
Diplomová práce s názvem Analýza vybraného produktu neživotního pojištění na českém pojistném trhu zahrnuje základní informace o cestovním pojištění, asistenčních službách a následnou analýzu nejvýhodnějšího cestovního pojištění pro studenty Bankovního institut, kteří se chystají na studijní stáž či pracovní stáž do zahraničí. Práce obsahuje informace o jednotlivých produktech vybraných pojišťoven …více
Abstract:
The thesis titled Analysis of Selected Non-Life Insurance on Czech Insurance Market includes basic information about travel insurance, assistance companies and subsequent analysis of the best travel insurance for students of Banking Institute, who are going to study internship or work placement abroad. The thesis contains information on each product of selected insurance companies and their final evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Karina Benetti, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance