Theses 

Bavorský model veřejných soutěží a jeho aplikace na trh železniční dopravy v České republice – Bc. Dominik Chmelař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dominik Chmelař

Diplomová práce

Bavorský model veřejných soutěží a jeho aplikace na trh železniční dopravy v České republice

Bavarian model and its application on the rail transport market of the Czech Republic

Anotace: Předmětem diplomové práce „Bavorský model veřejných soutěží a jeho aplikace na trh železniční dopravy v České republice“ je zhodnocení možnosti aplikovat model veřejných soutěží používaných v Bavorsku na trhu služeb osobní železniční dopravy v České republice. Na úvod je provedena rešerše dosavadní odborné literatury. Následuje rozbor legislativy EU v oblasti železniční dopravy. Třetí kapitola obsahuje analýzu trhu osobní železniční dopravy ČR. Čtvrtá kapitola je věnována analýze bavorského modelu se zaměřením na jeho specifika a efektivitu. V poslední kapitole je na základě informací z předcházejících kapitol sestavena SWOT analýza potenciální aplikace bavorského modelu veřejných soutěží na trh osobní železniční dopravy České republiky.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Bavarian model and its application on the rail transport market of the Czech Republic” is to evaluate the possibility of applying competitive tendering model used in Bavaria on the market of rail passenger services in Czech Republic. In the beginning, research of existing literature is made. Following an analysis of EU legislation in the field of railway transport. The third chapter contains an analysis of passenger rail market of the Czech Republic. The fourth chapter is dedicated to analysis of Bavarian model with focus on its specifics and efficiency. In the last chapter SWOT analysis of potential application of Bavarian competitive tendering model is assembled based on information from the previous chapters.

Klíčová slova: Bavorsko, Česká republika, veřejná soutěž, železniční doprava, konkurence, Bavaria, Czech Republic, competitive tendering, railway transport, competition

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz