Bc. Dominik Chmelař

Diplomová práce

Bavorský model veřejných soutěží a jeho aplikace na trh železniční dopravy v České republice

Bavarian model and its application on the rail transport market of the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Bavorský model veřejných soutěží a jeho aplikace na trh železniční dopravy v České republice“ je zhodnocení možnosti aplikovat model veřejných soutěží používaných v Bavorsku na trhu služeb osobní železniční dopravy v České republice. Na úvod je provedena rešerše dosavadní odborné literatury. Následuje rozbor legislativy EU v oblasti železniční dopravy. Třetí kapitola obsahuje …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Bavarian model and its application on the rail transport market of the Czech Republic” is to evaluate the possibility of applying competitive tendering model used in Bavaria on the market of rail passenger services in Czech Republic. In the beginning, research of existing literature is made. Following an analysis of EU legislation in the field of railway transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta