Bc. Marie Mištová, DiS.

Diplomová práce

Učíme se žít – prevence zátěže a stresu u žáků se sluchovým postižením na základě autentických modelových situací

Learning to Live – Prevention of the Load and Stress of Pupils with Hearing Impairment on the Basis Authentic Model Situations
Anotace:
Diplomová práce „Učíme se žít – prevence zátěže a stresu u žáků se sluchovým postižením na základě autentických modelových situací“ se věnuje problematice osob se sluchovým postižením, jejich výchově, vzdělávání a osobnosti jedince. Výzkumná část je zaměřena na práci se zátěžovými a stresujícími situacemi u žáků se sluchovým postižením na základě nácviku autentických modelových situací, které jsou …více
Abstract:
The thesis „Learning to Live – Prevention of the Load and Stress of Pupils with Hearing Impairment on the Basis Authentic Model Situations“ is focused on persons with hearing impairment, their education and personality of the individual. The research is about work with load and stressful situations for pupils with hearing impairment on the basis of rehearsal authentic model situations that are part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta