Bc. Marie Mištová, DiS.

Master's thesis

Učíme se žít – prevence zátěže a stresu u žáků se sluchovým postižením na základě autentických modelových situací

Learning to Live – Prevention of the Load and Stress of Pupils with Hearing Impairment on the Basis Authentic Model Situations
Abstract:
Diplomová práce „Učíme se žít – prevence zátěže a stresu u žáků se sluchovým postižením na základě autentických modelových situací“ se věnuje problematice osob se sluchovým postižením, jejich výchově, vzdělávání a osobnosti jedince. Výzkumná část je zaměřena na práci se zátěžovými a stresujícími situacemi u žáků se sluchovým postižením na základě nácviku autentických modelových situací, které jsou …more
Abstract:
The thesis „Learning to Live – Prevention of the Load and Stress of Pupils with Hearing Impairment on the Basis Authentic Model Situations“ is focused on persons with hearing impairment, their education and personality of the individual. The research is about work with load and stressful situations for pupils with hearing impairment on the basis of rehearsal authentic model situations that are part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta