Omar Mohammad Ahmad Radaideh, Ph.D.

Disertační práce

Paleostress and Remote Sensing Analysis of Brittle Fractures from the Eastern Margin of the Dead Sea Transform, Jordan

Paleostress and Remote Sensing Analysis of Brittle Fractures from the Eastern Margin of the Dead Sea Transform, Jordan
Anotace:
Práce je pokusem získat lepší pochopení tektonického vývoje území jihozápadního Jordánska na základě kombinací terénní paleonapjatostní analýzy a souborů dat dálkového průzkumu Země. Byl zvolen nový přístup k paleonapjatostní analýze založený na metodě inverze dat zlomů s ohlazy v devítirozměrném prostoru, což umožnilo úspěšně detekovat pět hlavních tektonických epizod. Tyto epizody probíhaly od pozdní …více
Abstract:
An attempt was made to gain a better insight into the tectonic evolution of the SW Jordan, based on a combined analysis of field-based paleostress and remotely sensed datasets. A new approach for paleostress analysis, using the nine-dimensional space fault-slip inversion method, allows to successfully detect five major tectonic episodes. These episodes prevailed since late Cretaceous times, and their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: doc. RNDr. Jozef Hók, CSc., doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy