Simona BRÁZDOVÁ CHRISTIANOVÁ

Bakalářská práce

Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku jako cesta k tanečnímu divadlu. Musical-motoric education of pre-school age children as a way to a dance theatre

Musical-motoric education of pre-school age children as a way to a dance theatre
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ?Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku jako cesta k tanečnímu divadlu? se zabývá vlivem hudebně pohybových činností na děti předškolního věku po stránce fyzické, psychické i sociální. Zároveň nabízí příklady, jak lze tyto činnosti využít v praxi. V přílohách jsou fotografie, záznamy choreografií a hudební skladby vhodné pro rozvoj hudebního cítění dětí.
Abstract:
My bachelor thesis named ?Music and movement education of pre-school age chil-dren as a way to a dance theater? focuses on influence of music and movement activities on pre-school children in terms of physical, mental and social development. There are also specific examples of how to use these activities in daily practice and work with chil-dren. In the annexes there are pictures and records of choreographies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRÁZDOVÁ CHRISTIANOVÁ, Simona. Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku jako cesta k tanečnímu divadlu. Musical-motoric education of pre-school age children as a way to a dance theatre. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta