Bc. Pavel Sýkora

Bachelor's thesis

RFA/Mikrovlny ložiskových procesů jater – metastázy a HCC

RFA / Microwaves and staging of the liver - metastasis and HCC
Abstract:
Tato bakalářská práce seznamuje s problematikou jaterních onemocnění včetně jaterních nádorů s důrazem na hepatocelulární karcinom. Věnuje se také popisu technik radiofrekvenční ablace jater a mikrovlnné ablace jater, druhu instrumentária používaného při těchto výkonech a roli radiologického asistenta při těchto výkonech. Hlavní část práce se zabývá vyhodnocením souboru pacientů, u kterých byla provedena …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of liver diseases, including liver tumors, with emphasis on hepatocellular carcinoma. It also describes radiofrequency ablation of liver and microwave ablation of liver, the type of instrumentation used in these procedures, and the role of the radiological assistant during these performances. The main part deals with the evaluation of patients, who had undergone radiofrequency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Marian Kotek
  • Reader: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta