Ing. Mgr. Michal Nový, Ph.D.

Doctoral thesis

Od přímých efektů k podmíněným: Individuální a kontextuální vysvětlení volební účasti ve 31 zemích

From Direct Effects to Contingent Effects: Individual and Contextual Explanations of Voter Turnout in 31 Countries
Abstract:
Disertační práce se pokouší ukázat, jak by šlo propojit individuální a kontextuální vysvětlení toho, proč lidé chodí k volbám. Mimo rozboru konvenčního přístupu, který je založen na přímých efektech určité sady vysvětlujících proměnných, se práce zabývá o něco složitějšími podmíněnými efekty. Ty pracují s předpokladem, že intenzita působení jedné proměnné se odvíjí od hodnoty jiné proměnné. Jelikož …more
Abstract:
This dissertation strives to show how to interconnect individual and contextual explanations of why people vote. In addition to a discussion of the conventional approach which is based on direct effects of a set of explanatory variables, it addresses more complex contingent effects. These effects work on the assumption that the influence of one explanatory variable differs across varying levels of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Political Science (4-years) / Political Science

Theses on a related topic