Mgr. Magda Sučková

Bakalářská práce

Priming jako mechanismus stojící za přechodným přisvojením cizích fonetických prvků do mateřského jazyka: experimentální studie

Priming as a mechanism behind the temporary adoption of foreign phonetic features into one's first language: an experimental study
Anotace:
Tato práce experimentálně zkoumá roli primingu jako mechanismu způsobujícího přisvojení fonetických prvků cizího jazyka do mateřského jazyka u sukcesivně bilingvních jedinců. Výzkum v oblasti eroze mateřského jazyka naznačuje, že fonetický a fonologický systém na úrovni jedince není zcela stabilní, především při dlouhodobém pobytu v cizojazyčném prostředí. Psycholingvistický výzkum v oblasti primingu …více
Abstract:
The present thesis examines, utilizing a mixed experimental design, the role of priming in the phenomenon of adoption of foreign features into one’s first language in sequential bilinguals. First language attrition research has shown that L1 phonetic and phonological systems are subjects to change in individuals in immigration context. Auditory priming research has shown that various phonetic and phonological …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Straka
  • Oponent: Mgr. Michaela Porubanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií