Monika ZANKLOVÁ

Bachelor's thesis

How do Czech people perceive (namely English speaking) foreigners

How do Czech People Perceive (namely English speaking) foreigners
Abstract:
This thesis summarises the attitude of Czech people to foreigners. In the theoretic part, there is described the connection of languages and culture of other nations with the typical Czech viewpoint on foreigners. It is focused on the practical use of English language as the favourite study subject of Czech pupils. The practical part is based on the public research.
Abstract:
Hlavním úkolem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký vztah mají Češi obecně k příslušníkům cizích národností. Zaměřila jsem se zejména na uplatnění předsudků a jazykové bariéry v jejich chování. Důležitým aspektem byla situace, v níž by byl občan České republiky nucen pomoci příslušníkovi jiné národnosti (například pokud by cizinec hledal určitý objekt ve větším městě, kde se vyznají pouze jeho …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Libuše Slavíková, M.A. CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZANKLOVÁ, Monika. How do Czech people perceive (namely English speaking) foreigners. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Pedagogy / English Language in Education