Roman Valenta

Bachelor's thesis

Závislostní chování jako životní styl

Addictive behavior as a lifestyle
Abstract:
Práce pojednává o závislostech, jako životním stylu, v empirické i praktické rovině. Obsahem se dotýká kategorií, s tématem souvisejících a to co je životní styl, determinanty které ho ovlivňují, jeho současné pojetí, dále se věnuje sociálním patologiím, jejich vymezením, etiologii a typologii. V kapitole závislostní chování se věnuje teoriím vzniku závislostí, jejich typologiím a rizikovým skupinám …more
Abstract:
The study explores addictions as a lifestyle both at the empiric and practical level. Its content deals with categories related to the subject, namely what the lifestyle is, the determinants exerting influence on it, its up to date concept and it also deals with the social pathologies, their definition, etiology and typology. The chapter concerning addictions deals with the theories explaining the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Valenta, Roman. Závislostní chování jako životní styl. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe