Bc. Sienghour Seng

Diplomová práce

Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia

Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia
Abstract:
Cambodia is one of the potential markets in ASEAN countries that attracts for both local and foreign direct investment. This attraction is resulted from its natural resource abundance, low labor cost and political stability. As consequent, it contributes to economic development, improvement of living standard and modernizes its urban and rural area. Generally, to strengthen the economic development …více
Abstract:
Kambodža je jedním z potenciálních trhů zemí ASEAN, který přitahuje jak lokální, tak zahraniční přímé investice. Tato přitažlivost je výsledkem hojnosti přírodních zdrojů, nízkých nákladů na pracovní sílu a politické stability. To přispívá k ekonomickému rozvoji, zlepšování životní úrovně a modernizaci městských a venkovských oblastí. Posílení hospodářského rozvoje obecně vyžaduje velmi silný finanční …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Seng, Sienghour. Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe