Theses 

Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia – Bc. Sienghour Seng

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Sienghour Seng

Diplomová práce

Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia

Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia

Abstract: Cambodia is one of the potential markets in ASEAN countries that attracts for both local and foreign direct investment. This attraction is resulted from its natural resource abundance, low labor cost and political stability. As consequent, it contributes to economic development, improvement of living standard and modernizes its urban and rural area. Generally, to strengthen the economic development, it requires a very strong financial system that involve by strong financial institutions. In Cambodia, ACLEDA Bank Plc. has played a very important role for serving the financial services, whereas it has dominated Cambodian financial market over 10 years. The aim of this thesis is to address a new digital marketing campaign project for booting up its products and services awareness and customer engagement. This thesis will figure out ACLEDA Bank Plc's current marketing situation and propose a significant project that helps ACLEDA Bank Plc. to retain and stay close with their potential and existing customer via digital channel particularly social net-work like Facebook and YouTube.

Abstract: Kambodža je jedním z potenciálních trhů zemí ASEAN, který přitahuje jak lokální, tak zahraniční přímé investice. Tato přitažlivost je výsledkem hojnosti přírodních zdrojů, nízkých nákladů na pracovní sílu a politické stability. To přispívá k ekonomickému rozvoji, zlepšování životní úrovně a modernizaci městských a venkovských oblastí. Posílení hospodářského rozvoje obecně vyžaduje velmi silný finanční systém zahrnující silné finanční instituce. Co se týče poskytování finančních služeb, v Kambodži hraje velmi důležitou roli ACLEDA Bank Plc., která dominuje kambodžskému finančnímu trhu již přes 10 let. Cílem této diplomové práce je vytvořit nový projekt digitálně marketingové kampaně pro zvýšení povědomí o jejích produktech a službách a vztahů se zákazníky. Tato diplomová práce zahrne současnou marketingovou situaci ACLEDA Bank Plc. a navrhne projekt, který významně pomůže ACLEDA Bank Plc. udržet si současné zákazníky a oslovit i své potenciální zákazníky prostřednictvím digitálních kanálů, zejména sociálních sítí jako jsou Facebook a YouTube.

Keywords: bankovnictví, digitální marketing, marketing sociálních médií, strategie, povědomí o produktech a službách, vztahy se zákazníky, fanoušci a stoupenci

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42528 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Seng, Sienghour. Project of Digital Marketing Strategy for ACLEDA Bank Plc in Cambodia. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz