Bc. Peter Balčirák

Bakalářská práce

Rozšíření stavu uživatelů na zdrojích v systému Perun

Fine-grained user status on resources in Perun system
Abstract:
Perun is a system which manages users and their access to services. Access to services is controlled via groups of members, assuring all the members have recorded all the information needed by the system. For the group to be able to be used for managing the service access, all of its members must have all the information filled in correctly, otherwise the group cannot be used, which is a shortcoming …více
Abstract:
Perun je systém určený pre správu používateľov a riadenie prístupu na služby. Prístup na služby je riadený cez skupiny používateľov, pričom je zaistené, že všetci členovia skupiny majú v systéme evidované všetky informácie, ktoré sú k tomu potrebné. Nedostatok spočíva v tom, že aby mohla byť skupina používateľov použitá pre riadenie prístupu na službu, musia mať všetci jej členovia tieto informácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.