Bc. Alena Filipi

Master's thesis

Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek z účetního a daňového pohledu u společnosti Staviva BVZ s.r.o.

Provisions for bad debts and write-off of accounts receivables from accounting and tax perspective in the company Staviva BVZ s.r.o.
Abstract:
Práce je zaměřena na problematiku tvorby opravných položek k pohledávkám a odpis pohledávek v účetnictví a následně na posouzení uznatelnosti daňových nákladů. V teoretické části je pozornost věnována právní úpravě a základním principům podnikové ekonomiky. V praktické části jsou zpracovány rozbor jednotlivých pohledávek společnosti Staviva BVZ s.r.o., optimalizace daňového základu, návrhy vnitropodnikové …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on creation of bad debt provisions and the write - off of accounts receivables and subsequently on assessment of the allowability of tax expenses. The theoretical part focuses on legal regulation and basic principles of business economics. The practical part presents the analysis of individual receivables at Staviva BVZ Ltd., optimizing of the tax base, a set of proposals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Miloslava Orsavová
  • Reader: doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Master programme / field:
Economy and Management / Business Economy and Management