Bc. Ondřej Pašek

Master's thesis

Půjčky mezinárodních finančních institucí v zemích globálního Jihu - případ Evropské investiční banky

Loans of International Financial Institutions to countries of the Global South - the case of the European Investment Bank
Abstract:
Evropská investiční banka je mezinárodní finanční institucí, vlastněnou členskými státy Evropské unie. Ve svém působení v zemích globálního Jihu se řídí evropskými rozvojovými politikami a zejména externím mandátem, který určuje cíle jejího financování v jednotlivých regionech. Mezi její nejdůležitější cíle v těchto zemích patří prosazování udržitelného rozvoje a potírání chudoby. Rozvojový diskurs …more
Abstract:
European Investment Bank is an international financial institution owned by member states of the European Union. Its activities in countries of the global South are driven by european development policies and especially by its external mandate which defines its goals in respective regions. The most important goals are promotion of sustainable development and poverty eradication. Development discourse …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií