Mgr. Michaela Šutová

Rigorózní práce

Vyučovací metody ve výuce fyziky na ZŠ při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

Teaching methods in education of physics in the education of socially disadvantaged pupils
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá využitím různých vyučovacích metod ve vyučování fyziky na základní škole při vyučování žáků se sociálním znevýhodněním. První část práce se zaměřuje na problematiku sociálního znevýhodnění, kde rozebírám specifika těchto žáků, především pak specifika romských žáků. Hlavní část práce je zaměřena na jednotlivé vyučovací metody. Vybrané vyučovací metody jsou charakterizovány …více
Abstract:
Rigorous work deals with the use of different teaching methods during teaching physics among pupils with social handicaps at primary school. The first part focuses on issues of social disadvantage, which examines the specifics of these pupils, especially the specifics of Roma pupils. The main part is focused on individual teaching methods. Selected teaching methods are characterized, applied during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství fyziky pro základní školy