Michaela Burianová

Bakalářská práce

Současná rodinná politika: ČR, VB a Švédsko

Current Family Policy: Czech Republic, United Kingdom and Sweden
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rodinnou politikou v České republice, Velké Británii a Švédsku. V první části textu jsou vymezena teoretická východiska pro lepší pochopení následné praktické části. Popsány jsou současné podoby rodiny, které doplňují rodinu tradiční a dále vybrané demografické ukazatele jednotlivých zemí -- úhrnná plodnost a porodnost, sňatečnost a rozvodovost -- které jsou zkoumány …více
Abstract:
Abstract This bachelor thesis inquires into the family policy in the Czech Republic, Great Britain and Sweden. In the first part, there are defined theoretical basis for better understanding of subsequent practice part. It describes current forms of family that are complementing the traditional family. There are also described selected demographic variables in each country -- total fertility and birth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Olga Poláková
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42482