Jiří CHLEVIŠŤAN

Bakalářská práce

Mohylové pohřebiště Žákava-Sváreč

Barrow cemetery Žákava-Sváreč
Anotace:
Práce je zaměřena na jedno z největších mohylových pohřebišť v západních Čechách. Byly řešeny otázky týkající se uspořádání a vývoje mohylového pohřebiště. Na základě rozboru hrobového inventáře byl proveden pokus interpretovat jednotlivé hrobové skupiny a chronologický vývoj areálu. Součástí práce je i zhodnocení současného stavu pohřebiště.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on one of the largest barrow cemetery in the westbohemian region, which was excavated at the end of the 19th century by amateur archaeologist F. X. Franz. The thesis delas with a cemetery organization and chronological evolution of the area by applying statistical and geographical information system methods. Data for this research were collected from the catalogue of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLEVIŠŤAN, Jiří. Mohylové pohřebiště Žákava-Sváreč. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.