Bc. Jana Svobodová

Diplomová práce

Epistemologické souvislosti sjednocujících teorií (Příspěvek filozofie k hledání teorie všeho)

Epistemological context of unified theories (Philosophical contribution to the search for Theory of Everyting)
Anotace:
Tématem diplomové práce je proces fyzikálního sjednocení a jeho realizace v podobě sjednocující teorie, finální teorie, respektive teorie všeho. Tento proces a jeho dílčí výsledky jsou analyzovány z hlediska metodologického a epistemologického. Analýza zahrnuje historický vývoj ideje fyzikálního sjednocení, definování předpokladů sjednocujících teorií, požadavků, které jsou na ně kladeny, identifikaci …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of the unification process in physics which is to be accomplished in a unified theory, final theory or theory of everything. This process and its partial results are analyzed from the point of view of methodology and epistemology. The analysis includes historical development of the idea of the unification in physics, defining the assumptions of unifying theories, requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta