Bc. Lukáš Malý

Diplomová práce

Odměňování a motivace zaměstnanců – porovnání veřejného a soukromého sektoru

Anotace:
Diplomová práce ve svém úvodu přibližuje pojem personálního managementu a jeho klíčové faktory. Následně je popsán důležitý prvek personálního řízení, a sice systém odměňování, mzdové formy a především cíle odměňování. Motivace jako další neméně důležitý pojem personálního řízení je dále podrobně rozebrán společně s motivačními teoriemi a především motivačními trumfy. V praktické části je krátce popsán …více
Abstract:
The Master´s thesis describes the term of personnel management and its key factors in its introduction. An importatnt element of personnel management, namely a remuneration system, wage forms and, above all, remuneration objectives, is described. Motivation as another, no less important, term of personnel management is further analysed in detail together with motivational theories and motivational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management