Bc. Andrea Šťastná

Bakalářská práce

Stereotypes and Archetypal Constructions in Contemporary American Race Discourse

Stereotypes and Archetypal Constructions in Contemporary American Race Discourse
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stereotypů a archetypů o Afroameričanech a jejich zobrazení v komentářích v rámci veřejných diskusí k novinovým článkům publikovaným na internetu. Cílem této práce je dokázat negativní vliv těchto stereotypů a archetypů v souvislosti s tím, jakým způsobem současní Američané vnímají Afroameričany. Úvodní část této práce se zabývá stručnou charakteristikou vztahu …více
Abstract:
This bachelor’s thesis offers an analysis of the stereotypes and archetypal constructions regarding African Americans as they appear in public comments to the newspaper articles published on the Internet. The aim of the thesis is to confirm the negative influence of the stereotypes and archetypes on the way in which contemporary Americans perceive African Americans. The introductory chapter offers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta