Miloslav Randa

Diplomová práce

Efektivnost implementace certifikace ISO 9000

Analysis of the effectiveness on implementation of ISO 9000 certification
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vymezením vlivu implementace certifikátu ISO na výkonnost podnikatelských subjektů v odvětví CZ-NACE 25. Obsahem první části práce je charakteristika obecného konceptu kvality a jejího řízení, popisu normy ISO 9000. Uvedeny jsou také dosavadní výsledky ze studií, které zkoumaly vliv certifikátu ISO 9000 na výkonnost podniků. Ve druhé části práce je využito nástrojů finanční …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the definition of the impact of the ISO 9000 certificate implementation on the performance and competitiveness of business entities on sample of firms operating in metalworking industry The first part of the thesis considers the characteristics of the general concept of quality and its management system QMS. Study results examining the impact of ISO 9000 on business financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Jindřich Špička
  • Oponent: Hana Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75521