Filip SOSNA

Bachelor's thesis

Technické základy termografie pro radiologické asistenty

Technical bases of thermography for radiologists.
Anotácia:
Bakalářská práce řešila pomocí aplikace kurikulárního procesu problematiku technických základů termografie. Bakalářská práce se zhostila zkoumání vytyčeného problému následujícím způsobem splnění cílů práce a ověřování hypotéz: Cíl 1: Provedení systémové analýzy technických základů termografie a přizpůsobení výsledků možnostem radiologických asistentů - Cíl 1 byl splněn provedením systémové analýzy …viac
Abstract:
The bachelor thesis solved the technical fundamentals of thermography using the curriculum process. The bachelor thesis has investigated the problem in the following way: Goal 1: Perform a system analysis of the technical bases of thermography and adapt the results to the capabilities of radiological assistants - Goal 1 was accomplished by performing a system analysis of the structural levels of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOSNA, Filip. Technické základy termografie pro radiologické asistenty. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Sciences

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Health Service / Radiological Assistant

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses og458n og458n/2
14. 8. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.