Bc. Jiří Novotný

Diplomová práce

Implementace dekonvolučních metod pro GC/MS data s vysokým rozlišením

Implementation of deconvolution methods for high-resolution GC/MS data
Anotace:
Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS) je často využívaná metoda k separaci a identifikaci jednotlivých chemických látek ze složitých směsí, zejména ze vzorků přírodního původu. Čím precizněji GC/MS analýza probíhá, o to větší soubory dat je poté nutno zpracovat. Jedním z výpočetních nástrojů pro hlubší zpracování výstupů z GC/MS je eRah. Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí …více
Abstract:
Gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS) is a highly used method for separation and identification of individual chemical substances from complex mixtures, especially from samples of biological origin. The more precise GC/MS analysis of the sample is, the bigger datasets need to be processed. eRah, one of the computational tools for further postprocessing of GC/MS output, has been …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky