Bc. Petra Mašková

Diplomová práce

Obecně závazné vyhlášky obcí

Generally binding municipal ordinance
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku obecně závazných vyhlášek obcí vydávaných v samostatné působnosti. V úvodu práce je zmíněna historie tvorby místních předpisů samosprávy, jsou přiblíženy některé zásadní pojmy z oblasti veřejné správy a je poukázáno na rozdělení veřejné správy. Další část je věnována náležitostem obecně závazných vyhlášek, způsobu jejich vydávání, schvalování, vyhlašování …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of generally binding ordinances of the municipality which are issued in their self-government. The introduction of this thesis mentions history and formation of local self-government regulations and describes some fundamental concepts of public administration and refers to the division of public administration. Following part gives an account of requirements of generally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa