Tereza ŠÍPOVÁ

Bakalářská práce

Výchova dvojčat v dětství a jejich pohled na výchovu v dospělosti

Education twins in childhood and their view of education in adulthood
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výchovy dvojčat. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola je věnována dvojčatům, jejich rozdělením, četností výskytu, jiným typům dvojčat a dvojčatům v historii. Druhá kapitola seznamuje s výchovou dvojčat v rodině, se sourozenci dvojčat, předškolním věkem, školním věkem, pubertou a vzájemnou vazbou dvojčat. Praktická část bakalářské …více
Abstract:
The bachelor work is focused on the twin issues of education. The theoretical part is divided into two chapters. The first charter is devoted to the twins, their distribution, frequency, different types of twins and twins in history. The second charter introduces the education of twins in the family, with brothers and sister of twins, preschool age, school age, puberty and relationship between twins …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19472

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ivana Marášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍPOVÁ, Tereza. Výchova dvojčat v dětství a jejich pohled na výchovu v dospělosti. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe